Drakiáda Velký Osek 2023

Domů 9 Sezóna 9 2022/2023 9 Drakiáda Velký Osek 2023
Drakiáda Velký Osek 2023
Drakiáda Velký Osek 2023
Drakiáda Velký Osek 2023

Velký Osek, 29. října 2023

Drakiáda Velký Osek 2023

V neděli 29. října 2023 od 13 hodin Výbor pro sport a spolupráci se spolky obce Velký Osek ve spolupráci s obcí Velký Osek uspořádal akci Drakiáda Velký Osek 2023 ve sportovním areálu FK Viktorie Velký Osek. Pořadatelství se tentokrát ujali dva velkoosecké fotbalové spolky FK Viktorie Velký Osek a Fotbalová škola Velký Osek. Těmto spolkům zdatně sekundovali další velkoosecké spolky, konkrétně Baryba Baseball Velký Osek, Rejnoci Velký Osek a SDH Velký Osek.

Program této odpolední akce byl rozmanitý a nikdo se nemohl nudit, každý si v něm našel to své. Konkrétně se jednalo o soutěže a hry pro děti po celé odpoledne od FK Viktorie Velký Osek, Fotbalové školy Velký Osek, Baryba Baseball Velký Osek a Rejnoci Velký Osek, dále o pouštění draků se soutěží o nejlepšího letce, dlabání dýní se soutěží o nejhezčí dýni, malování na obličej pro děti, opékání buřtů, zakoupení draků na místě a prohlídka hasičského auta včetně obsluhy od HZS Velký Osek.

Po celé odpoledne byla v provozu klubovna/restaurace na hřišti, která zajistila občerstvení pro všechny přítomné. K dispozici po celou dobu konání této akce bylo pro každé dítě do 18 let točená limonáda a buřt k opékání ZDARMA. Točenou limonádu a buřt na opékání dodala obec Velký Osek, za což patří velký dík především místostarostce paní Mgr. Veronice Křičkové a starostovi panu Mgr. Pavlu Drahovzalovi.

Dále mohlo každé dítě, které si nepřineslo svého létacího draka získat tohoto draka ZDARMA. Za tuto skutečnost bych chtěl velmi poděkovat společnosti RAINER velkoobchod, s.r.o. – Barvissimo Velký Osek, která nám tyto létací draky poskytla v 50 kusech zdarma jako sponzorský dar.

Účast na této akci byla více jak výborná, protože jsme rozdali okolo 100 kusů buřtů na opékání a natočili více jak 150 limonád. Počasí nám přálo, takže draci létali velmi vysoko, nikdo nezmokl a oheň na buřty krásně hořel. Porota neměla vůbec snadné úlohy, přesto se jí podařilo vybrat ty nejlepší a rozdalo se mnoho cen dětem a jejich doprovodům za nejlepší letce a také za nejhezčí dýně.

Poděkovat taky musím dorostencům naší FK Viktorie Velký Osek, kteří se zúčastnili této akce v rolích pořadatelů. Jmenovitě se jednalo o: Kryštofa Šimánka, Matěje Pospíšila, Damira Soboslaie, Jakuba Melichara a Jana Košku. Klukům patří také velké poděkování, protože bez jejich pomoci, především u jednotlivých stanovišť by akce nebyla takto dobře zorganizovaná. Je fajn vědět, že se mohu na kluky z dorostu spolehnout. Ještě jednou jim jménem FK Viktorie Velký Osek děkuji.

Věřím, že se akce líbila věřím také, že se na stejném místě potkáme u stejné příležitosti i v roce příštím.

Roman Semenec, předseda výkonného výboru FK Viktorie Velký Osek