Pálení čarodějnic Velký Osek 2023

Domů 9 Sezóna 9 2022/2023 9 Pálení čarodějnic Velký Osek 2023

V neděli 30. dubna 2023 se uskutečnila ve fotbalovém areálu FK Viktorie Velký Osek od 17 hodin společná akce velkooseckých fotbalových spolků FK Viktorie Velký Osek a Fotbalová škola Velký Osek s názvem Pálení čarodějnic Velký Osek 2023. Tato akce byla dozorována SDH Velký Osek a uskutečnila se pod záštitou starosty naší obce Velký Osek pana Mgr. Pavla Drahovzala.

Program byl poměrně bohatý, od 17 hodiny do 19 hodin hry pro děti, například malování na obličej a dovednostní fotbalové soutěže o ceny na fotbalovém hřišti, v 18 hodin vyhlášení soutěže o nejhezčí čarodějnice, po 18 hodině opékání buřtů na malém ohništi pro všechny přítomné, po 19 hodině zapálení velké vatry. Následovala volná zábava. Pro děti byli k dispozici buřty a limo ZDRAMA!!! Klubovna na hřišti byla otevřena a k dispozici. Snad se tato zábava a akce všem líbila a pro další ročníky připravíme program ještě bohatší nejen pro všechny věkové kategorie ale také pro nefotbalisty.

Poděkování za tuto akci patří zejména zástupcům velkooseckých spolků FK Viktorie Velký Osek (rodině Semencových a Novákových), Fotbalové školy Velký Osek (rodině Koškových a Melounových), starostovi obce Velký Osek panu Mgr. Pavlu Drahovzalovi, místostarostce obce Velký Osek paní Mgr. Veronice Křičkové, dobrovolníkům z řad velkooseckých fotbalistů Štěpánovi Mentlovi, Patrikovi Perlovi, Martinovi Kubišovi, Jakubovi Fischovi ad. a také panu Janu Fagošovi za pomoc při stavbě naší vatry.

Účast byla velmi, velmi, velmi hojná, samotné nás překvapila, nicméně jsme ji myslím zvládli a ustáli včetně dostatečného občerstvení k všeobecné spokojenosti všech přítomných. Těšíme se na další akci konanou ve fotbalovém areálu FK Viktorie Velký Osek, a to je podzimní Drakiáda Velký Osek 2023 a také na další Pálení čarodějnic v příštím roce.