Úprava výše členských příspěvků od 1.1.2024

Domů 9 Sezóna 9 2022/2023 9 Úprava výše členských příspěvků od 1.1.2024

Výkonný výbor fotbalového spolku FK Viktorie Velký Osek, z.s. na své schůzi dne 10.1.2024 po důkladné diskusi všech svých členů o finanční situaci spolku s výhledem na rok 2024 a roky další řešil také členské příspěvky a jejich aktualizaci. Dle návrhu některých členů na aktualizaci těchto členských příspěvků byla diskutována také částka navýšení příspěvků, na které se všichni členové shodli.

Výsledkem tohoto jednání bylo, že je členské příspěvky nutné navýšit především z těchto důvodů:

– navyšování cen energií (elektrika, voda, odpady),

– navyšování cen pohonných hmot (platba za autobusy, benzín do sekaček atd.),

– navyšování prodejních cen všech fotbalových pomůcek,

– navýšení plateb za hráče/členy do FAČR,

Hlavním důvodem zvýšení členských příspěvků je ale také fakt, že členské příspěvky se zvýšili naposledy před 2 lety z částky 500 Kč na 600 Kč na kalendářní rok, a několik let předtím se tyto poplatky nezvyšovali (minimálně 10 let).

Byl také proveden průzkum u okolních fotbalových spolků, kteří disponují stejným, či podobným počtem mužstev hrající identické soutěže, a bylo zjištěno, že v platbách členských příspěvků a jejich výši máme velké rezervy, opravdu velké.

Bylo tedy rozhodnuto, že členské příspěvky se navýší tak, aby se alespoň minimálně pokryly náklady s fungováním našeho spolku spojené, ale aby byli finančně přijatelné s tím, že se budou každoročně valorizovat. Dále bude nově zohledněn hráč hrající soutěže dorostenecké (nevýdělečný) a hráč hrající soutěže dospělých (vydělávající). Členské příspěvky by měli být uhrazeny do 30.6.2024

Členské příspěvky na kalendářní rok 2024:

a) dospělý 1200 Kč

b) dorostenec 1000 Kč

Výkonný výbor děkuje všem členům/hráčům za pochopení a pevně věří, že toto navýšení členských příspěvků povede k ještě lepšímu fungování našeho spolku především v oblasti materiální a že nebude překážkou včasného hrazení těchto poplatků všech členů/hráčů našeho spolku.

Roman Semenec, předseda výkonného výboru FK Viktorie Velký Osek, z.s.

———————————————————————————————————————————————————————————————

Aktualizace ke dni: 28. ledna 2024

Číslo účtu FK Viktorie Velký Osek, z.s.: 426901359/0800

Výše členského příspěvku za rok 2023: 1200 Kč/osobu (dospělý) a 1000 Kč/osobu (dorostenec)

Variabilní symbol: členské iD

Úprava výše členských příspěvků od 1.1.2024

POZVÁNKY NA FOTBALOVÁ UTKÁNÍ

image-1

image-1

image-1

image-1

image-1

image-1