Výročka 2023 – Posezónní výroční schůze FK Viktorie Velký Osek, z.s.

Domů 9 Sezóna 9 2022/2023 9 Výročka 2023 – Posezónní výroční schůze FK Viktorie Velký Osek, z.s.
Výročka 2023 – Posezónní výroční schůze FK Viktorie Velký Osek, z.s.

Velký Osek, 27. listopadu 2023

Výročka 2023 – Posezónní výroční schůze FK Viktorie Velký Osek, z.s.

Letošní již druhý ročník obnovené výroční schůze (dále jen „Výročka“) pro všechna mužstva našeho zapsaného spolku Fotbalový klub Viktorie Velký Osek (dále jen „FKVVO“), tzn. A mužstvo dospělých, B mužstvo dospělých, A mužstvo dorostu a B mužstvo dorostu včetně všech členů realizačních týmů a také hráčů mužstev starších žáků a mladších žáků včetně realizačních týmů našeho spřáteleného klubu Fotbalová škola Velký Osek (dále jen „FŠVO“) proběhla v sobotu dne 25. listopadu 2023 od 17 hodin ve velkém sále Dělnického domu (Liďáku)/Restaurace u Vypíchlýho voka ve Velkém Oseku. „Výročka“ byla dále určena pro pozvané vzácné hosty nedílně spojené s fungováním našeho spolku (klubovna, úklid, dresy, areál, zápasy ad.) a také pro naše partnery (obecní úřad Velký Osek, TJ Sokol Volárna, SK Čechie Veltruby, TJ Dynamo Libice nad Cidlinou) a sponzory (RAINER velkoobchod, s.r.o. Velký Osek a AIS AUTOMOTIVE INTERIOR SYSTEMS, s.r.o. Velký Osek).

Po uvítání všech zúčastněných členů a hostů předsedou výkonného výboru „FKVVO“ panem Romanem Semencem a moderátorem večera panem Vítem Melicharem následovaly referáty trenérů všech mužstev „FŠVO“ a „FKVVO“, respektive referát pana Martina Košky st. za mini přípravku, mladší přípravku, starší přípravku, mladší žáky a starší žáky „FŠVO“. Dále následoval referát pana Michala Myšky st. za B mužstvo dorostu, pana Zdeňka Nováka st. za A mužstvo dorostu, opět pana Michala Myšky st. za B mužstvo dospělých a opět pana Zdeňka Nováka st. za A mužstvo dospělých „FKVVO“. Na konci referátu každého mužstva byl vyhlášen nejlepší hráč podzimu 2023 dle vyhodnocení trenérů jednotlivých mužstev. Vyhlášen tedy byl za mužstvo mladších žáků „FŠVO“ Vojtěch Kupr, za mužstvo starších žáků „FŠVO“ Matyáš Panc, za B mužstvo dorostu „FKVVO“ byl vyhlášen Matěj Pospíšil, za A mužstvo dorostu Pavel Teplý, za B mužstvo dospělých „FKVVO“ byl vyhlášen Pavel Mašek (obhájil loňskou pozici) a za A mužstvo dospělých „FKVVO“ Adam Novák (věkem ještě dorostenec). S každým tímto hráčem byl proveden moderátorem večera krátký velmi zajímavý a vtipný tematický rozhovor.

Dále následoval referát předsedy „FKVVO“ zaměřen na činnost klubu v letošním roce 2023:

končící rok 2023 na jaře (sezóna 2022/2023) přinesl:

  • 11. místo A mužstva dospělých „FKVVO“ v okresním přeboru okresu Kolín.
  • 2. místo B mužstva dospělých „FKVVO“ ve 4. třídě skupiny A okresu Kolín a následnou nabídku postupu do 3. třídy skupiny A okresu Kolín.
  • 13. místo mužstva staršího dorostu „FKVVO“ v krajském přeboru staršího dorostu U19 Středočeského kraje a následný sestup do 1. A třídy skupiny C U19 Středočeského kraje.
  • 12. místo mužstva mladšího dorostu „FKVVO“ v krajském přeboru mladšího dorostu U17 Středočeského kraje a následný sestup do okresního přeboru dorostu okresu Kolín.

končící rok 2023 na podzim (sezóna 2023/2024) přinesl a výhled na jaro 2024 máme:

  • 8. místo A mužstva dospělých „FKVVO“ v okresním přeboru okresu Kolín s cílem být do 9. místa po konci jarní části sezóny 2023/2024.
  • 11. místo B mužstva dospělých „FKVVO“ ve 3. třídě skupiny A okresu Kolín s cílem být do 10. místa po konci jarní části sezóny 2023/2024.
  • 9. místo A mužstva dorostu „FKVVO“ v 1. A třídě skupiny C U19 Středočeského kraje s cílem být do 5. místa po konci jarní části sezóny 2023/2024.
  • 3. místo B mužstva dorostu „FKVVO“ v okresním přeboru dorostu okresu Kolín s cílem být do 2. místa po konci sezóny 2023/2024.

Netrápí nás nyní ani tak počet aktivních členů, těch má nyní „FKVVO“ cca 110, z toho aktivních hráčů cca 50, řadíme se tedy bezpochyby mezi největší sportovní spolky v naší obci Velký Osek. Co nás ale stále trápí a za celý rok 2023 se stav nezlepšil je počet členů v realizačních týmech a mezi pořadateli utkání. Uvítali bychom, kdyby se k nám připojil někdo na pozici trenér/asistent, vedoucí mužstva, pořadatel (od příští sezóny bude muset být na každé domácí utkání 6 pořadatelů: 1 hlavní pořadatel + 5 pořadatelů pro krajské soutěže), asistent rozhodčího atd.

Sportovní areál „FKVVO“, respektive hlavní fotbalové hřiště a zadní tréninkové hřiště má nyní náš spolek od obce Velký Osek v nájmu na dobu neurčitou. V letošním roce 2023 se nám za pomocí brigád našich členů a investic majitele nemovitých objektů, tzn. obce Velký Osek provedeno několik akcí: brigády za účelem úklidu, sekání trávy, přípravy dřeva, dále byl vystavěn nový plot ze 3 stran celého areálu včetně nových posuvných vrat, vchodových vrátek a především nových míst pro parkování před sportovním areálem, vybudován nový rozváděč elektriky ke světelné tabuli, pořízen nový rozváděč elektriky k osvětlení zadního tréninkového hřiště, a mnoho dalšího. V neposlední řadě bylo na hlavním fotbalovém hřišti prováděna celoroční údržba od společnosti PARKON s.r.o. Velký Osek a Jaroslav Exner – Top trávníky EXNER Kostelní Lhota s finančním plnění obce Velký Osek. Za všechny tyto akce patří představitelům obce Velký Osek velké, převeliké poděkování.

Zmínit musím i další plochy, které máme jako fotbalisté možnost využívat především v zimních měsících, a to je hřiště s umělým povrchem a osvětlením v MZŠ Velký Osek, vnitřní halu/tělocvičnu v MZŠ Velký Osek a halu/tělocvičnu v TJ Sokol Velký Osek. Máme to štěstí, že tyto prostory můžeme využívat a je více jak jasné, že nám tato možnost pomohla ve vynikajících výsledcích našich mužstev na jaře letošního roku. Děkujeme představitelům obce Velký Osek za možnost bezplatně využívat tyto prostory.

Do konce roku 2023 bude „FKVVO“ podávat ve spolupráci s obcí Velký Osek 3 dotační tituly, konkrétně na „rekonstrukci kabin“, Můj klub 2024 a na „umělku. „FKVVO“ se zaměřil a do budoucna se více zaměří na spolupráci s okolními fotbalovými spolky ve výchově hráčů žákovských a dorosteneckých mužstev v našich fotbalových klubech „FŠVO“ a „FKVVO“ s tím, že chceme těmto fotbalovým spolkům nabídnout profesionálnější realizační tým, zázemí a soutěže. Tato spolupráce již vzorně funguje se spolkem SK Čechie Veltruby a rádi bychom, aby fungovala i s dalšími okolními obcemi.

Dále se „FKVVO“ opět zaměřil na spolupráci s potencionálními sponzory, nyní funguje spolupráce s obcí Velký Osek, společnostmi SOM Velký Osek, s.r.o. Velký Osek, EŽ a.s. Velký Osek, TELSIG-servis, spol. s r.o. Velký Osek, outdoor akzent s.r.o. Praha, Eldrath s.r.o., RAINER velkoobchod, s.r.o. ad. Zaměřili jsme se na důsledný výběr členských příspěvků, letos jsme se poprvé dostali na 80 % úspěšnost. Co se týká členského příspěvku, na rok 2024 bude stanoven ve výši nad 1000 Kč (brzy bude upřesněno), a to především z důvodu navýšení členských příspěvků od FAČR. Členské příspěvky máme dlouhodobě oproti okolním fotbalovým spolkům hrající obdobné soutěže a mající totožné zázemí jako naše „FKVVO“ nízké, tzn. podhodnocené. Dojde tedy k jejich navýšení a současně k zohlednění mužstev dorostů a dospělých a také k zohlednění termínu splatnosti. Dále bude nově zavedena možnost finančního ohodnocení za účast na brigádách ve sportovním areálu „FKVVO“.

Spolupráce byla také spuštěna s obecní policií Velký Osek na naše domácí zápasy ohledně pořádku, především pak dodržování zákazu všech činností dle provozního řádu „FKVVO“. Tento provozní řád je umístěn ve vitríně na kabinách. Rád bych také zmínil naší spolupráci s dalšími spolky naší obce, jako jsou hasiči (čarodějnice a drakiáda), obecní úřad Velký Osek (ohňostroj 1. 1. 2023 a 1. 1. 2024 na zadním tréninkovém hřišti), TJ Sokol Velký Osek (letní kino v 7 – 8 / 2023 na zadním tréninkovém hřišti) atd.

Nakonec bych chtěl zmínit propagaci naší „FKVVO“ na které se velmi intenzivně pracovalo, pracuje, a ještě pracovat bude. Zmínil bych nové webové stránky (www.fkviktorievelkyosek.cz), fungující WhatsApp všech mužstev „FKVVO“ a Týmuj.cz všech mužstev „FKVVO“, fungující instagram a facebook „FKVVO“, portál na fotografie ze zápasů „FKVVO“ na Rajče.cz. Prezentace a tok potřebných informací nám funguje myslím velmi dobře.

Dále byl přednesen referát našeho vzácného hosta z „radnice“ naší obce Velký Osek, konkrétně místostarostky obce paní Mgr. Veroniky Křičkové.

A nakonec přišlo překvapení, které avizoval předseda výkonného výbor „FKVVO“, konkrétně byla předvedena a předána za účasti dodavatele pana Jakuba Rainera ze společnosti RAINER velkoobchod, s.r.o. Velký Osek na hráčích A mužstva dospělých Adamovi Novákovi a Tomášovi Kalašovi nová modrobílá (barva našeho spolku) sada dresů značky JAKO pro naše A mužstvo dospělých. Společnost RAINER velkoobchod, s.r.o. Velký Osek nám tuto sadu dresů předala jako sponzorský dar. Tímto ji velice děkujeme.

Nakonec byla moderátorem nabídnuta všem zúčastněným hostům letošní „Výročky“ volná diskuze, kdy se mohli všichni zúčastnění zeptat všech členů výkonného výboru „FKVVO“ na jakoukoliv otázku týkající se fungování „FKVVO“ a jednotlivých mužstev.

Pak už probíhala volná zábava v režii našich hráčů a funkcionářů až do ranních hodin.

Akce se myslím povedla, alespoň dle sdělení přítomných hostů a pokud bude možnost rádi ji příští rok zopakujeme.

Roman Semenec, předseda výkonného výboru FK Viktorie Velký Osek, z.s.

POZVÁNKY NA FOTBALOVÁ UTKÁNÍ

image-1

image-1

image-1

image-1

image-1

image-1