VÝROČKA – posezónní výroční schůze FKVVO

Domů 9 Sezóna 9 2022/2023 9 VÝROČKA – posezónní výroční schůze FKVVO

VÝROČKA – posezónní výroční schůze FK Viktorie Velký Osek, z.s.

Výroční schůze (dále jen „výročka“) pro všechna mužstva našeho zapsaného spolku Fotbalový klub Viktorie Velký Osek (dále jen „FKVVO“), tzn. „A“ mužstva, „B“ mužstva, mužstva „staršího“ dorostu a mužstva „mladšího“ dorostu včetně všech členů realizačních týmů a také hráče mužstev „starších“ žáků a „mladších“ žáků včetně realizačních týmů našeho spřáteleného klubu Fotbalová škola Velký Osek (dále jen „FŠVO“) proběhla v sobotu dne 26. listopadu 2022 od 17 hodin ve velkém sále Dělnického domu/Restaurace u Vypíchlýho voka ve Velkém Oseku. „Výročka“ byla dále určena pro pozvané vzácné hosty nedílně spojené s fungováním našeho spolku, konkrétně s klubovnou, úklidem, dresy, areálem, zápasy atd. Nápad „výročky“ vzešel od člena výkonného výboru „FKVVO“ pana Jana Žilky st. s tím, že bychom mohli navázat na tradici, která léta fungovala a před lety se nepochopitelně přerušila.

Po uvítání všech zúčastněných hostů předsedou výkonného výboru „FKVVO“ panem Romanem Semencem a moderátorem večera panem Vítem Melicharem následovaly referáty trenérů všech mužstev „FŠVO“ a „FKVVO“, respektive referát pana Martina Košky st. za mini přípravku, mladší přípravku, starší přípravku, mladší žáky a starší žáky za „FŠVO“. Dále následoval referát pana Zdeňka Nováka st. za mladší a starší dorost, pana Roman Semenec za „B“ mužstvo a Martin Koška st. za „A“ mužstvo „FKVVO“. Na konci referátu každého mužstva byl vyhlášen hráč podzimu 2022 dle vyhodnocení trenéra jednotlivých mužstev. Vyhlášen tedy byl za mužstvo mladších žáků Jakub Vokál, za mužstvo starších žáků Jakub Melichar, za mužstvo mladšího dorostu byl vyhlášen Jan Koška, za mužstvo starší dorost Adam Novák a Tomáš Kalaš (rovnost hodnotících kritérií), za „B“ mužstvo byl vyhlášen Pavel Mašek a za „A“ mužstvo Ondřej Sodoma. S každým tímto hráčem byl proveden moderátorem večera krátký velmi zajímavý a vtipný tematický rozhovor.

Dále následoval referát předsedy „FKVVO“ zaměřen na činnost klubu v letošním roce 2022:

končící rok 2022 na jaře přinesl:

–        2. místo „A“ mužstva v 3. třídě skupiny A okresu Kolín a následný postup do okresního přeboru okresu Kolín po několika dlouhých postupově neúspěšných letech.

–        6. místo „B“ mužstva ve 4. třídě skupiny B okresu Kolín.

–        1. místo mužstva „dorostu“ v 1.A třídě skupiny C Středočeského kraje a následný postup do krajského přeboru U19 a U17 Středočeského kraje.

končící rok 2022 na podzim přinesl a výhled na jaro 2023 máme:

–        1. místo „A“ mužstva v okresním přeboru okresu Kolín a pozice leadera do jarní části soutěže s vidinou postupu do 1.B třídy skupiny C Středočeského kraje, což je dlouhodobým cílem našeho spolku.

–        6. místo „B“ mužstva ve 4. třídě skupiny A okresu Kolín s cílem být do 3. místa po konci jarní části sezóny.

–        9. místo mužstva staršího „dorostu“ v krajském přeboru U19 Středočeského kraje s cílem být do 12. místa i po konci jarní části sezóny, tzn. nespadnout, udržet se, padají 4 mužstva, tzn. 13, 14, 15 16 místo.

–        13. místo mužstva mladšího „dorostu“ v krajské přeboru U17 Středočeského kraje.

Netrápí nás nyní ani tak počet aktivních členů, těch má nyní „FKVVO“ cca 100, z toho aktivních hráčů cca 80, řadíme se tedy bezpochyby mezi největší sportovní spolky v naší obci Velký Osek. Co nás ale trápí je počet členů v realizačních týmech a mezi pořadateli. Uvítali bychom, kdyby se k nám připojil někdo na pozici trenér/asistent, vedoucí mužstva, pořadatel (od příští sezóny bude muset být na každé domácí utkání 6 pořadatelů: 1 hlavní pořadatel + 5 pořadatelů pro krajské soutěže), asistent rozhodčího atd. Sportovní areál „FKVVO“, respektive fotbalové hřiště má nyní náš spolek od obce Velký Osek v nájmu na dobu neurčitou. V letošním roce 2022 se nám za pomocí brigád našich členů a investic majitele nemovitých objektů, tzn. obce Velký Osek provedeno několik akcí: brigády za účelem úklidu, sekání trávy, přípravy dřeva, dále byly řešeno vyvěšení sítí a rekonstrukce záchodků v kabinách. Za finančního přispění obce Velký Osek byl zhotoven zavlažovací systém s 24 tryskami hrací plochy na fotbalovém hřišti včetně 2 zemních nádrží na vodu o objemu 43 kubíků a pořízení 4 nových kontejnerových buněk jako nových šaten pro účely „FŠVO“. Zmínit musím i další plochy, které máme možnost využívat především v zimních měsících, a to je nově vybudované hřiště s umělým povrchem a osvětlením v MZŠ, vnitřní halu v MZŠ a halu v sokolovně ve Velkém Oseku. Máme to štěstí, že tyto prostory můžeme využívat a je více jak jasné, že nám tato možnost pomohla ve vynikajících výsledcích našich mužstev na jaře letošního roku. Děkujeme obci Velký Osek za možnost bezplatně využívat tyto prostory.

Do konce roku 2022 bude „FKVVO“ podávat ve spolupráci s obcí Velký Osek 4 dotační tituly, konkrétně na infrastrukturu (již podáno), rekonstrukce kabin (již podáno), můj klub 2023 (již podáno) a na umělku (do 30.11.2022). „FKVVO“ se nově zaměřil a do budoucna se více zaměří na spolupráci s okolními fotbalovými spolky na výchově hráčů žákovských a dorosteneckých mužstev v našich fotbalových klubech „FŠVO“ a „FKVVO“ s tím, že můžeme těmto fotbalovým spolkům nabídnout profesionálnější realizační tým, zázemí a soutěže. Tato spolupráce již vzorně funguje se spolkem SK Čechie Veltruby a rádi bychom, aby fungovala i s dalšími okolními obcemi.

Dále se „FKVVO“ opět zaměřil na spolupráci s potencionálními sponzory, nyní funguje spolupráce s obcí Velký Osek, společnostmi SOM Velký Osek, s.r.o., EŽ a.s., TELSIG-servis, spol. s r.o. Velký Osek, outdoor akzent s.r.o., Eldrath s.r.o. ad. Zaměřit se znovu musíme na důsledný výběr členských příspěvků, tyto obě oblasti se dosti zanedbávaly. Co se týká členského příspěvku, na rok 2023 byl stanoven na částku 600 Kč s tím, že pokud hráč/člen provede celé 3 brigády, bude mu tento poplatek odpuštěn. Myslíme, že tento poplatek je vzhledem k okolním fotbalovým spolkům nízký, na to, jaké soutěže nyní hrajeme a hrát budeme, a taky na naše zázemí. Neměl by být tedy problém jej vždy včas a všemi uhradit. Máme tedy na čem pracovat.

Spolupráce je také nově spuštěna s obecní policií Velký Osek na naše domácí zápasy ohledně pořádku, především pak dodržování zákazu všech činností dle provozního řádu „FKVVO“. Tento provozní řád je umístěn na nové vývěsce před vstupem do sportovního areálu a také ve vitríně na kabinách. Rád bych také zmínil naší spolupráci s dalšími spolky naší obce, jako jsou hasiči (výročí 6/2023 na zadním tréninkovém hřišti), ohňostroj (1.1.2023 na zadním tréninkovém hřišti), letní kino (9/2022 na zadním tréninkovém hřišti) atd.

Nakonec bych chtěl zmínit propagaci našeho spolku na které se velmi intenzivně pracovalo, pracuje, a ještě pracovat bude. Zmínil bych nové webové stránky, fungující WhatsApp a Týmuj.cz všech našich mužstev, fungující instagram, budoucí facebook, portál na fotografie ze zápasů „FKVVO“ na Rajče.cz. Prezentace a tok potřebných informací nám funguje myslím velmi dobře.

Dále byl přednesen referát našeho vzácného hosta z „radnice“ naší obce Velký Osek, konkrétně místostarostky obce paní Mgr. Veroniky Křičkové.

Nakonec byla moderátorem nabídnuta všem zúčastněným hostům „Výročky“ volná diskuze, kdy se mohli všichni zúčastnění zeptat všech členů výkonného výboru „FKVVO“ na jakoukoliv otázku týkající se fungování „FKVVO“ a jednotlivých mužstev.

Pak už probíhala volná zábava v režii hráčů „A“ mužstva a mužstev „dorostů“ až do ranních hodin.

Akce se myslím povedla, alespoň dle sdělení přítomných hostů a pokud bude možnost rádi ji příští rok zopakujeme.